Suomeksi
psykolog, psykoterapeut, par- och sexualterapeut
gynekologer, barnmorska, mödrarådgivningsläkare, lymfterapeut

Förlossningsförberedelse

För först- och omföderskor

Tisdagar kl.18 – 20 samlas förlossningsförberedelsegruppen på Gynekologistation Lilja. Vår avsikt är att vägleda den blivande familjen till en så trevlig förlossning som möljigt.

Vi börjar förberedelsen med att gå igenom förlossningens olika skeden och smärtlindringsalternativen på sjukhuset. Efter en liten kaffepaus sätter vi oss in i hur man hemma kan förbereda sig inför förlossningen. Genom praktiska övningar i förlossningsförberedelsen vill vi öka föderskans och parets aktivitet under förlossningens gång.

Välkommen!
Matleena Koho (Barnmorska) och Paula Mylläri (Barnmorska)

Mödrarådgivning


Rådgivningstjänsterna innefattar uppföljningen av gravidas fysiska och psykiska välbefinnande samt uppföljningen av fostrets tillväxt och utveckling under hela graviditeten. I samband med det första rådgivningsbesöket går vi genom den gravidas bakgrunds- och hälsouppgifter samt även uppgifter om den gravidas livsstil. Efter detta besök gör vårt rådgivningsteam upp en individuell graviditetsuppföljningsplan som förutom besöken hos barnmorskan inkluderar alla laboratorieprov och läkarbesök. I början av graviditeten är rådgivningsbesöken i medeltal 1 gång / månad. Vartefter graviditeten fortlöper blir besöken tätare enligt den gravidas behov och mående.

Till rådgivningsuppföljningen hör förutom de kliniska undersökningar även stödjande av den gravida i sitt kommande förälderskap. Man kan även boka ett enstaka besök på vår mödrarådgivning för graviditetsuppföljning eller diskussion, om man har frågor gällande graviditeten. Man kan även boka kvällstider till oss.

VÄLKOMMEN!

Barnmorska Matleena Koho och läkare Tanja Skuthälla.

 
Kontaktuppgifter

Gynekologstation Lilja Ab

Kontor:
Västra Kasärntorget 2
(tegelhus, bredvid ortodox kyrkan)
65100 Vasa

Tidsbeställning, annulering, ändringar måndag-torsdag: kl 11-13
044-204 6664

Epost:
info@liljaan.fi