Suomeksi
psykolog, psykoterapeut, par- och sexualterapeut
gynekologer, barnmorska, mödrarådgivningsläkare, lymfterapeut
Anu Storm
Psykolog

Psykologtjänsterna vid Lilja fokuserar speciellt på olika kriser (livskriser)och rädslor som kan förekomma under en kvinnas livstid. Klienten kan uppsöka psykolog t.ex om en graviditet dröjer eller pga rädslor och ångest i samband med en gravidtet. Även kvinnor som lider av förlossningsdepression och par som genomgår fertilitetsbehandlingar kan uppsöka en psykolog.

Graviditeten kan ibland utlösa processer som hindrar kvinnan att fullt njuta av graviditeten och det kommande föräldraskapet. I bakgrunden kan finnas känslor av otillräcklighet eller motstridiga tankar angående barnet eller moderskapet. Förväntningarna motsvarar inte heller alltid verkligheten. (Ibland uppfyller inte verkligheten förväntningarna.) Även en tidigare traumatisk upplevelse kan utlösa ångest.

Jag arbetar även vid centralsjukhuset och där är en patientgrupp speciellt nära mitt hjärta: mödrar vars förlossning förlöpt avvikande eller vars nyfödda barn inte är friskt. Blivande föräldrar är ofta rädda över att barnet inte ska vara friskt eller över att de inte själva ska orka och för att förälderskapet ska fungera smidigt och naturligt är det viktigt att bearbeta dessa rädslor.

Mitt andra intresseområde är ätstörningar. Min egen kunskap på detta område utökar jag kontinuerligtvia via mitt arbete vid centralsjukhuset med unga som lider av ätstörningar, och därtill deltar jag regelbundet i skolningar angående detta ämne och föreläser även själv. (För att konstant öka min egen kunskap inom detta område arbetar jag vid centralsjukhuset med unga som lider av ätstörningar och därtill deltar jag regelbundet i skolningar angående detta ämne och jag förläser även själv om ämnet.)

Som psykolog vid Lilja erbjuder jag vård som baserar sig på samspel. Klienten stöds i sin kris och i sina problem med metoder som kunden redan behärskar. När man råkar i en livskris är de befintliga resurserna tillfälligt otillräckliga. Min uppgit är att stöda och reda ut. Målet är att hitta (finna) de befintliga resurser som hjälper klienten att klara av vardagen och att kunna njuta av graviditeten och moderskapet.

Psykologmottagningen kan bestå av enstaka besök eller av en flera månader lång vårdkontakt med regelbundna besök, beroende på klientens behov. Målet för vården och besöksfrekvensen samt besöksmängden planeras alltid tillsammans med klienten. Vid behov av längre terapi (som kan räcka upp till el. flera år) remitterarar jag klienten till en enhet som kan erbjuda detta. (För längre terapi vidareremitterar jag vid behov klienten till en enhet som kan erbjuda detta.)

Till psykologmottagningen kan man komma med läkarremiss eller genom att själv boka tid. Ett besök är alltid ca. 45 minuter och den tiden bokas alltid när Du bokar en tid till psykologmottagningen.

Du är varmt välkommen

Anu Storm, psykolog vid Lilja


 
Kontaktuppgifter

Gynekologstation Lilja Ab

Kontor:
Västra Kasärntorget 2
(tegelhus, bredvid ortodox kyrkan)
65100 Vasa

Tidsbeställning, annulering, ändringar måndag-torsdag: kl 11-13
044-204 6664

Epost:
info@liljaan.fi